Napisz na adres firmy

XIRON Piotr Gawlicki
Aleksandria 17
96-330 Puszcza Mariańska

Zadzwoń lub napisz do nas

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych jest XIRON software support consulting Piotr Gawlicki Aleksandria 17, 96-330 Puszcza Mariańska NIP: 725 100 10 29, tel.: +48 600 361 867, email: piotr.gawlicki@xiron.pl dalej zwana firmą. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
    • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu odpowiedzi na zgłoszenie prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy.
    • Przestawienia oferty, w związku umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez firmę jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi/realizacji celu opisanego w wiadomości wysłanej za pomoca tego formularza.
  3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy firma będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Zostaw wiadomość